شنبه مورخ دوم اسفند 93، جلسه آخر  «نیروگاه بعثت» می‌باشد؛ لذا حتما در کلاس حضور داشته باشید.

دوستان  شرکت پارس آنلاین لطفا حداکثر تا روز دوشنبه چهارم اسفند ساعت 17، فایلهای پروژه را به آدرس MFYAZDI@GMAIL.COM ارسال نمایید (فایل ها را با نام و نام خانوادگی خود ذخیره کنید).

کلاس «شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران» هفته‌ی جاری استثنائاً روز چهارشنبه مورخ ششم اسفند تشکیل میشود و هفته بعدی همان روزهای یکشنبه و سه شنبه (دهم و دوازدهم اسفند) به قوت خود باقی است.

کلاس «مدیریت شبکه های توزیع برق» روزهای یکشنبه تا سه شنبه (سوم تا پنجم اسفند) تشکیل میگردد.