اصول طراحی گرافیکی

هنگامی که قرار است یک پیام را به شکل پوستر، لوگوی تجاری، مجله، جلد و … به مخاطبین خود ارائه دهیم، در واقع از یک شکل بصریِ ارتباط استفاده می‏کنیم که به آن طراحی گرافیکی گفته می‏شود. طراحان گرافیکی، با تصاویر ترسیم شده، نقاشی شده، عکاسی شده یا تصاویر ایجاد شده توسط کامپیوتر سر و کار دارند؛ به علاوه آنها پیام‏هایی را طراحی می‏کنند که اَشکال مختلف آنها را در تبلیغات تلویزیونی، کتابها، مجله‏ها و حتی صفحۀ کامپیوتر می‏بینیم. به عبارت دیگر، طراحان با خلق، انتخاب و سازماندهیِ این عناصر رمزی و عکسها و حتی فضاهای خالی اطراف آنها برای انتقال پیامهایشان استفاده می‏کنند. طراحی گرافیکی، قسمتی از زندگیِ روزمرۀ ماست؛ از چیزهای کوچک مثل جعبۀ چسب گرفته تا چیزهای بزرگی مثل بیلبوردهای کنار اتوبان! طرح‏های گرافیکی، اطلاع رسانی می‏کنند، تشویق می‏کنند، سازماندهی می‏کنند، شبیه ‏سازی می‏کنند، هویت می‏بخشند، جلب توجه می‏کنند و لذت ایجاد می‏کنند.

طراحی گرافیکی، چیزی فراتر از زیباسازی صفحات است؛ طراحی گرافیکی سعی دارد دید بیننده را به طرف صفحه جلب نماید؛ به عبارت دیگر با استفاده از قوانین طراحی و عناصر موجود در صفحه (متن و تصویر)، می‏توان توجّه شخصی را به قسمت خاصی از صفحه معطوف و یا حتّی از آن منحرف ساخت.

با توجه به مطالب مذکور، طراحی گرافیکی را می‏توان به این صورت تعریف نمود: «فرایند خلّاقانه‏ای که هنر و تکنولوژی را به منظور انتقال یک مفهوم، با هم ترکیب می‏کند». طرّاح، با دو ابزار اساسی یعنی تصویر و علائم، این کار را انجام می‏دهد. به این ترتیب، دو نوع طراحی هم تعریف می‏شوند که طراحی مبتنی بر تصویر و طراحی مبتنی بر علامت، اطلاق می‏گردند.

عوامل متعددی در طراحی گرافیکی مؤثر هستند؛ از رنگ‏ها و جنبه ‏های مختلف (بصری، روانی و…) آنها گرفته تا نحوه قرارگیری عناصر در صفحه و رعایت قوانین طراحی. در زیر مباحثی مطرح می‏شوند که هدف از طرح آنها در نهایت، یک طراحی گرافیکی آگاهانه و جذاب خواهد بود.

در این راهنما سعی شده است اصول اولیه طراحی گرافیکی، بخصوص جهت طراحی جلد کتاب، عنوان گردند.

دانلود این راهنما