اصول طراحی گرافیکی

هنگامی که قرار است یک پیام را به شکل پوستر، لوگوی تجاری، مجله، جلد و … به مخاطبین خود ارائه دهیم، در واقع از یک شکل بصریِ ارتباط استفاده می‏کنیم که به آن طراحی گرافیکی گفته می‏شود. طراحان گرافیکی، با تصاویر ترسیم شده، نقاشی شده، عکاسی شده یا تصاویر ایجاد شده توسط کامپیوتر سر و کار دارند؛ به علاوه آنها پیام‏هایی را طراحی می‏کنند که اَشکال مختلف آنها را در تبلیغات تلویزیونی، کتابها، مجله‏ها و حتی صفحۀ کامپیوتر می‏بینیم. به عبارت دیگر، طراحان با خلق، انتخاب و سازماندهیِ این عناصر رمزی و عکسها و حتی فضاهای خالی اطراف آنها برای انتقال پیامهایشان استفاده می‏کنند. طراحی گرافیکی، قسمتی از زندگیِ روزمرۀ ماست؛ از چیزهای کوچک مثل جعبۀ چسب گرفته تا چیزهای بزرگی مثل بیلبوردهای کنار اتوبان! طرح‏های گرافیکی، اطلاع رسانی می‏کنند، تشویق می‏کنند، سازماندهی می‏کنند، شبیه ‏سازی می‏کنند، هویت می‏بخشند، جلب توجه می‏کنند و لذت ایجاد می‏کنند.

طراحی گرافیکی، چیزی فراتر از زیباسازی صفحات است؛ طراحی گرافیکی سعی دارد دید بیننده را به طرف صفحه جلب نماید؛ به عبارت دیگر با استفاده از قوانین طراحی و عناصر موجود در صفحه (متن و تصویر)، می‏توان توجّه شخصی را به قسمت خاصی از صفحه معطوف و یا حتّی از آن منحرف ساخت.

با توجه به مطالب مذکور، طراحی گرافیکی را می‏توان به این صورت تعریف نمود: «فرایند خلّاقانه‏ای که هنر و تکنولوژی را به منظور انتقال یک مفهوم، با هم ترکیب می‏کند». طرّاح، با دو ابزار اساسی یعنی تصویر و علائم، این کار را انجام می‏دهد. به این ترتیب، دو نوع طراحی هم تعریف می‏شوند که طراحی مبتنی بر تصویر و طراحی مبتنی بر علامت، اطلاق می‏گردند.

عوامل متعددی در طراحی گرافیکی مؤثر هستند؛ از رنگ‏ها و جنبه ‏های مختلف (بصری، روانی و…) آنها گرفته تا نحوه قرارگیری عناصر در صفحه و رعایت قوانین طراحی. در زیر مباحثی مطرح می‏شوند که هدف از طرح آنها در نهایت، یک طراحی گرافیکی آگاهانه و جذاب خواهد بود.

در این راهنما سعی شده است اصول اولیه طراحی گرافیکی، بخصوص جهت طراحی جلد کتاب، عنوان گردند.

دانلود این راهنما

13  نفر این مطلب را پسندیده اند.
اشتراک گذاری