پزشکی از راه دور-TeleMedicine

پزشکی از راه دور را بطور ساده میتوان ارائه خدمات پزشکی از طریق تجهیزات ارتباطی راه دور تعریف نمود؛ به این معنی که یک پزشک، بیمارش را بصورت بلادرنگ از طریق ویدیوی ماهواره ای ویزیت میکند. به بیانی کلی تر،

ارائه خدمات بهداشت و درمان، در جایی که مسافت یک عامل بحرانی است، توسط همه متخصصان بهداشت و درمان با کمک تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات جهت تبادل اطلاعات معتبر، بمنظور تشخیص، معالجه و پیشگیری از مریضی و جراحات، تحقیق و ارزیابی و ادامه تحصیل دست اندرکاران بهداشت و درمان با هدف تسریع و پیشرفت سلامت افراد و اجتماعات آنها” را پزشکی از راه دور می گویند.

دریافت مقاله