دسته مطلب: طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم CLRS

یکی از معتبرترین منابع درس طراحی الگوریتم ها (و ساختمان داده ها) کتاب Introduction To Algorithms نوشته Thomas Cormen و Charles Leiserson و Ronald Rivest و Clifford Stein معروف به کتاب CLRS (سرنام نویسندگان آن) میباشد.این کتاب مباحث متنوعی از … ادامه …

طراحی الگوریتم