از کجا بفهمم که نسخه قبلی بسته هایی که upgrade کرده ام، چه بوده است؟

برای اطلاع از جزئیات نسخه های ارتقا یافته (upgrade)، باید فایل /var/log/setup.log.full را مشاهده کنید. لیست کوتاهتری از عملیات صورت گرفته را نیز میتوانید در فایل /var/log/setup.log مشاهده نمایید.

اشتراک گذاری