طراحی الگوریتم

شهریور ۱۳۸۹
۰۸ شهر ۱۳۸۹

یکی از معتبرترین منابع درس طراحی الگوریتم ها (و ساختمان داده ها) کتاب Introduction To Algorithms نوشته Thomas Cormen و Charles Leiserson و Ronald Rivest و Clifford Stein معروف به کتاب CLRS (سرنام نویسندگان آن)...

دیدگاه‌ها برای طراحی الگوریتم CLRS بسته هستند
شهریور ۱۳۸۹