طراحی الگوریتم CLRS

یکی از معتبرترین منابع درس طراحی الگوریتم ها (و ساختمان داده ها) کتاب Introduction To Algorithms نوشته Thomas Cormen و Charles Leiserson و Ronald Rivest و Clifford Stein معروف به کتاب CLRS (سرنام نویسندگان آن) میباشد.این کتاب مباحث متنوعی از طراحی الگوریتمها و ساختمان داده ها (از جمله مرتب سازی ها، برنامه نویسی پویا، الگوریتمهای حریصانه و …) را در بر میگیرد. بخشی از مقدمه کتاب: (بیشتر…)

ادامه خواندنطراحی الگوریتم CLRS