مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات-ict-سایت مهندس محمد فرزاد یزدی
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات-ict-سایت مهندس محمد فرزاد یزدی

فناوری اطلاعات و ارتباطات (قسمت هفتم)-سلامت در ICT و حفظ محیط زیست

سلامت در ICT ارگونومی (ergonomics): علمی است که به مطالعه‌ی ارتباط میان کارمندان و محیط کاری آنان می‌پردازد و جنبه‌های فیزیکی و روانی انسان را با محیط کار، هماهنگ می‌سازد.…

ادامه خواندنفناوری اطلاعات و ارتباطات (قسمت هفتم)-سلامت در ICT و حفظ محیط زیست