برای نصب cygwin به چقدر فضای هارد نیاز است؟

میزان فضای مورد نیاز برای نصب، بستگی به تعداد بسته هایی دارد که برای نصب انتخاب کرده اید. اگر همه بسته های cygwin را انتخاب کنید، به فضایی بیش از یک گیگابایت احتیاج دارید.

اشتراک گذاری