برنامه نمیتواند فایلهای cygncurses-8.dll یا cygintl-3.dll یا cygreadline6.dll یا … را پیدا کند؟!

به هنگام نصب برنامه، اشتباهی رخ داده است؛ بنابراین شما باید فایل setup.exe را دوباره اجرا کنید و پکیجهایی که مربوط به این dllهای از دست رفته هستند را مجددا نصب کنید.

در هنگام نصب، به طور پیش فرض، بسته هایی که قبلا نصب کرده اید، نمایش داده نمیشوند؛ برای نمایش تمامی پکیجهای نصب شده و نصب نشده، در قسمت Select packages to install روی دکمه Full/Part کلیک کنید. در این حالت تمام پکیجهای موجود (اعم از نصب شده و نصب نشده) لیست میشوند. در این لیست باید دنبال پکیجهای از دست رفته، به عنوان مثال libncurses8، بگردید و روی حلقه کنار آن کلیک کنید تا به Reinstall ، یعنی نصب مجدد، تغییر یابد. اکنون میتوانید رویه نصب را ادمه دهید.

تذکر: برای اطلاع از اینکه کدام فایل dll مربوط به کدام پکیج میشود، به صفحه http://www.cygwin.com/packages/ بروید و نام فایل dll مورد نظر را جستجو کنید. دقت کنید که باید نام فایل را به طور کامل و به همراه پسوند آن (مثل cygintl-3.dll) وارد کنید. اگر در نتایج جستجو، ورژنهای مختلفی از یک پکیج، لیست شدند، بهتر است آخرین ورژن (که عدد بزرگتری دارد) را نصب کنید.

اشتراک گذاری