نام کاربری من در ویندوز دارای فاصله (space) است؛ این امر مشکلی در نصب ایجاد می‌کند؟

قطعا مشکل ایجاد می‌شود. هسته‌ی UNIX و در نتیجه cygwin، فاصله را به عنوان جداکننده کلمات تشخیص می‌دهد؛ بنابراین وجود فاصله در نام کاربری، مشکلاتی را در مکانیزم کار آنها ایجاد می‌کند.

در این حالت دو راه پیش رو دارید:

راه ۱- نام کاربری خود را اصلاح کنید و فاصله‌ی آن را حذف کنید.

راه ۲- با دستور mkpasswd یک فایل در /etc/passwd ایجاد کنید. سپس به راحتی می‌توانید در فیلد اول، نام کاربری خود را تغییر دهید.

توصیه می‌شود مسیر نصب Cygwin هم فاقد فاصله باشد (یعنی نام پوشه‌ها فاصله نداشته باشند).

اشتراک گذاری