چه بسته هایی مورد نیاز هستند؟

برنامه cygwin یک نصب پیش فرض (default) دارد که مجموعه محدودی از بسته ها را دانلود و نصب میکند؛ برای شبیه سازی و رسم نمودار، به پکیجهای زیر نیاز داریم:

EXFree86-base, XFree86-bin, XFree86-prog, XFree86-lib, XFree86-etc, make, patch, perl, gcc, gzip و gcc-g++, gawk, gnuplot و binutils

مهمترین پکیجها در دسته ای (category) با نام “Devel” قرار دارند. ویرایشگرهای متنی نیز در دسته “Editors” قرار دارند

اشتراک گذاری