چه رویه نصبی برای cygwin پیشنهاد میشود؟

راهکار پیشنهادی نصب سیگوین (cygwin) در درجه اول، دانلود پکیج آن از همین سایت و نصب آن مطابق راهنمای منتشر شده میباشد. راه حل بعدی، دریافت فایل setup.exe از سایت ایجاد کننده سیگوین (cygwin) و دانلود پکیجهای مورد نیاز است.

اشتراک گذاری