بررسی تاثیر نظامهای صف بندی در عملکرد شبکه‏ های کامپیوتری به کمک NS2

چکیده – هدف از تهیه این مقاله، بررسی تاثیر نظامهای صف بندی در عملکرد شبکه‏ است؛ از اینرو نظامهای صف‏بندی مختلف نظیر DropTail ، RED ، FQ ، DRR ، SFQ و CBQ که در ابزار شبیه‏سازی NS2 پیاده‏سازی شده‏اند، در یک سناریوی ابتدایی با هم مقایسه شده و توان عملیاتی شبکه برای هر یک از آنها محاسبه میشود. شایان ذکر است هدف این مقاله تنها به تصویر کشیدن تاثیر نظامهای صف‏بندی در شبکه و انتخاب نظام مناسب است و

با توجه به این نکته که انتخاب نوع نظام صف بهینه به توپولوژی شبکه وابسته است، لذا نتایج حاصله، مختص توپولوژی خاص شبکه مورد بررسی در این مقاله بوده و قابل تعمیم نیست.

كلید واژه- CBQ، DropTail، DRR، FQ، RED، SFQ

مشخصات مقاله:

نویسنده: محمد (فرزاد) یزدی، صفحات: 4صفحه، حجم: 231کیلو بایت، فرمت: PDF

این مقاله را از اینجا دانلود کنید.