خوشه بندی در شبکه های حسگر بیسیم

استفاده از شبکه‫های حسگر بی‫سیم (WSN )، که نیازهای اساسی چون نیاز به پروتکلهای مسیریابی کارآ-انرژی و مقیاس پذیرو پروتکلهای گردآوری و تجمیع داده ها را (به خصوص در محیطهای وسیع) مورد توجه قرار می‫دهند، در دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ پروتکلهای خوشه بندی سلسله مراتبی (که در مقابل آن طرح‫های ارتباطی تک سطحی مستقیم قرار دارند)، به طور گسترده‫ای در جهت تحقق اهداف فوق الذکر، استفاده شده‫اند. بعلاوه، این پروتکلها می‫توانند بطور قابل توجهی در مقیاس‫پذیری سرتاسری سیستم، طول عمر و کارآیی انرژی، تاثیرگذار باشند. در این راهنما، جدیدترین تکنولوژیهای مربوط به رویکردهای خوشه‫بندی سلسله مراتبی برای محیطهای WSN بزرگ مقیاس، بیان شده‪اند.

دانلود این راهنما

خلاصه (دو صفحه؛ حدود 70کیلو بایت)