سوالات متداول

  • برای تسهیل در دسترسی به سوالات، آنها را به دو دستۀ سوالات «عمومی» و سوالات تخصصی مربوط به «نصب برنامه های NS2 و Cygwin» تقسیم نموده یم.
  • لطفاً به نکاتی که در هر یک از این صفحات عنوان شده اند دقّت نمایید.

سوالات عمومی

سوالات مربوط به نصب برنامه های NS2 و Cygwin