برچسب: بررسی اتصالات الکتریکی

  • کتاب «بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت» چاپ شد!

    کتاب «بررسی اتصالات الکتریکی در سیستمهای قدرت»، به عنوان اولین کتاب تخصصی در این زمینه در آبانماه سال 1390 چاپ شد. در زیر، پیشگفتار و فصل اول این کتاب، ارائه گردیده است: پیشگفتار انسان پيشرفته توانايي آن را دارد كه براي جلوگيري از درهم پاشيده شدن و بمنظور تطبيق با شرايط موجود، جهان بيني‏ اش […]